Nữ diễn viên (Tang Thanh Ha) chia sẻ
“Bé Thỏ biết cha là ai. Cháu vẫn gặp cha hàng ngày