Cho Thuê ảo thuật gia   Art music Gia Nguyễn là đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp với kinh nghiệm nhiều năm, đặc biệt là sự sáng tạo nghệ thuật trong phong cách cũng như phương thức tổ chức .